BBC 1 HD (Basis) (bitrate min 3971 max 4750)

BBC 2 HD (Basis) (bitrate min 3789 max 4523)

Comedy Central HD (Basis) (bitrate min 4060 max 4865)

Play4 HD (Basis) bitrate min 8291 max 10010)

Play5 HD (Basis) (bitrate min 3787 max 4530)

Play6 HD (Basis) (bitrate min 4239 max 5070)

Play7 HD (Basis) (bitrate min 4076 max 4850)